PIONERS I CARAVEL·LES

Un grup de Pioners i Caravel·les està format per joves d’edats compreses entre els 14 i 17 anys, juntament amb un equip de caps. Per dur a terme la seva activitat, el grup s’organitza a partir d’uns equips que dónen eficàcia i agilitat al grup, i fan possible una convivència més profunda a nivell individual.


Caps de Pioners i Caravel·les d'aquest curs 2020/2021: Enric Puigventós, David Martínez, Albert Gómez, Núria Esteves i Àlex Mas.

 

  - Caps Responsable:

 

Enric Puigventós //