EL CAU


L'AEiG Flos i Calcat té un mètode propi de treball escolta, amb una pedagogia de servei vers a la societat. Treballem els valors per educar a les persones i remarquem el desenvolupament de l’esperit crític, el respecte i el saber mirar més enllà de la pròpia persona. Valorem les inquietuds i guiem als infants perquè sàpiguen encarar el dia a dia i convertir aquestes inquietuds en propòsits, sempre responsabilitzant-se dels seus actes, organitzar-se, autogestionant-se i treballant amb el grup.

 

A la vegada fomentem una educació per a l’acció i una pedagogia del projecte escolta basada en els 5 dinamismes: el petit grup, el joc institucional, el progrés personal, el compromís i la fraternitat.


AEiG Flos i Calcat

 

Àmbit:      Educatiu

 

Fundació:  01-01-1953

 

Adreça:   Rial de Sa Clavella 138 baixos
                 08350 Arenys de Mar
                 Catalunya

 

E-mail:     cauflosicalcat@gmail.com

 

Socis:       80

 

N.I.F.:     G08931974

 

On som:


Les nostres instal·lacions